0
Twój koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAS Huberta SKLEP

Właścicielem sklepu internetowego LAS HUBERTA – SKLEP jest Aleksander Klimek, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w przy ul. Świętojańska 18a, NIP: 6391936015, REGON: 361442787 wpisaną do CEIDG. 
Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym. www.lashubertasklep.pl, kontakt telefoniczny 722 722 400, email: lashuberta-sklep@onet.pl.
Majątkowe prawa autorskie do strony internatowej, znaku graficznego i treści w nim zawartych należą do właściciela sklepu lashubertasklep.pl na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994r.,Nr24,poz.83 ze zm.), zatem żadne  z materiałów znajdujących się na stronie internetowej lashubertasklep.pl nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone i rozpowszechniane bez zgody Właściciela sklepu.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internatowego Las Huberta. W regulaminie uwzględnione zostały zasady sprzedaży, dostawy, płatności, odstąpienia od umowy
  2. Niniejszy regulamin stanowi integralny elementem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  3. Warunkiem koniecznym do korzystania ze sklepu internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego regulaminu.
 2. Zakupy w sklepie internetowym
  1. Działalność
   Sprzedawca prowadzi sprzedaż wędlin z dziczyzny za pośrednictwem sieci Internet.  Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową Sklepu internetowego www.lashubertasklep.pl
  2. Ceny
   1. Przedstawione ceny w sklepie internetowym lashubertasklep.pl wyrażone są w złotówkach oraz są cenami brutto – zawierają podatek VAT.
   2. Ceny podane przy produktach nie uwzględniają kosztów dostawy.
   3. Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym sprzedaż produktów o zmiennej wadze.  Informacja dotycząca zmiennej wagi jest umieszczona przy poszczególnych produktach w opisie towaru na stronie internetowej www.lashubertasklep.pl
   4. Podane ceny tych produktów są cenami orientacyjnymi, a Sprzedawca dołoży starań, aby ostateczna waga zamówionego towaru była jak najbardziej zbliżona do wagi wskazanej przez Sprzedającego w sklepie internetowym.
   5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży produktów +/- 15 gram
 3. Rejestracja w sklepie internetowym
  1. Rejestracja w sklepie internetowym www.lashubertasklep.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. Aby zarejestrować się w Sklepie internetowym Las Huberta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając swoje prawdziwe dane.
  3. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym po kliknięciu w zakładkę „Załóż Konto” na stronie głównej Sklepu internetowego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego zatwierdzeniu, Klient na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail wysłaną przez Sprzedawcę, potwierdzającą założenie Konta w Sklepie internetowym www.lashubertasklep.pl
 4. Składanie zamówień
  1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową Sklepu www.lashubertasklep.pl
  2. Zamówienie może złożyć zarówno Klient, który składał już wcześniej zamówienia w Sklepie internetowym, po zalogowaniu, jak też Klient, który składa Zamówienie po raz pierwszy, bez rejestracji
  3. Zamówienie składa się wybierając z towary z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej lashubertasklep.pl
  4. Potwierdzenie całego Zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie”.Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy
 5. Realizacja zamówienia
  1. Realizacja Zamówienia możliwa jest po podaniu następujących danych:
   – adres poczty elektronicznej,
   – imię i nazwisko,
   – adres zamieszkania (ulica, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy),
   – numer telefonu,
   – adres dostawy,
   – przy zamówieniach dokonywanych przez firmy: nazwy firmy i numeru NIP
   – akceptacji Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu internetowego.
  2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.
  3. Po potwierdzeniu zamówienia dokonuje płatności w wybrany przez siebie sposób.
  4. Wszystkie dane podane przez klienta zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizowania odpowiednio składanych zamówień przez sprzedawcę, natomiast adres poczty elektronicznej może służyć również w celu przysłania informacji handlowych dotyczących produktów Las Huberta oraz promocji sklepu internetowego.
  5. Dane osobowe klientów nie są przekazywane ani odsprzedawane osobom trzecim.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  7. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru w momencie złożenia zamówienia przez klienta, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie kupującego – proponując mu towar równoważny w podobnej cenie lub po uzgodnieniu z kupującym zostanie ustalony inny termin realizacji zamówienia. 
   W chwili wystąpienia braku danego asortymentu kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia, a zarazem odstąpienia od umowy
 6. Płatności
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   – przelew tradycyjny
   – płatność elektroniczny- wpłata na rachunek bankowy
  2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia w Sklepie internetowy, skutkuje anulowaniem zamówienia
 7. Dostawa
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
  2. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską DPD
  3. Zamówiony Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 3 dni roboczych, ale najczęściej do 24 godzin od złożenia zamówienia
  4. Wysyłki zamówień są prowadzone od poniedziałku do czwartku.
  5. Dostawa zamówienia możliwa jest tylko na terytorium Polski
  6. Koszt dostawy kurierskiej 20,00 ZŁ
  7. Przy złożeniu zamówienia powyżej 300 zł dostawa jest darmowa
  8. Dla zamówień o wartości minimalnej 500 zł, każdy klient otrzymuje kupon zniżkowy na 5%.
  9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmę kurierską
  10. Klient jest odpowiedzialny za kontrolę wszystkich dostarczonych Towarów pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub innych problemów w momencie otrzymania dostawy. Od momentu otrzymania Towarów Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan i przechowywanie Towarów = przechowywanie, poddanie obróbce termicznej, użytkowanie i konsumpcję Towarów.
  11. W razie niezgodności dostawy ze złożonym Zamówieniem, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kuriera i Sprzedawcy i odmowy przyjęcia Towarów nieobjętych Zamówieniem
  12. W przypadku uszkodzenia Towarów w czasie transportu Klient jest bezwzględnie zobowiązany do spisania protokołu szkody w obecności Kuriera.
  13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia Towarów leżących po stronie Klienta.
  14. Towary są pakowane próżniowo i etykietowane. W związku z faktem, iż Towary są produktami ulegającymi szybkiemu zepsuciu, Klient nie ma możliwości zmiany terminu dostawy
 8. Odmowa realizacji Zamówienia
  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
   – Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   – Klient nie przestrzega zasad Regulaminu;
   – Klient nieprawidłowo wypełnił formularz Zamówienia;
   – cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu;
   – cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie;
   – realizacja Zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. z przyczyn logistycznych, braku dostępności danego Towaru w określonym terminie).
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1.  Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 14 dni – wszelkie odpowiedzi są przekazywane kupującemu drogą elektroniczną.
  5.  W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Aleksander Klimek, ul. Świętojańska 18a,47-430 Rudy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 10. POZOSTAŁE INFORMACJE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu czyli od dnia: 28.11.2022
  2. Sklep internetowy Las Huberta-Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed wprowadzonymi zmianami stosuje się wersję Regulaminu aktualną na datę złożenia zamówienia.